English-Turkish translations for dissent:

ayrılık., ayrılık · uyuşmazlık · other translations

dissent ayrılık., ayrılık

We need dissent, but we need a creative dissent.

Ayrılığa ihtiyacımız var ama yaratıcı bir ayrılığa.

And not a unity which discourages dissent.

Ve ayrılığı engelleyen bir ittifaka değil.

dissent uyuşmazlık

But instead, there is discord and dissention in every place.

Ama bunun yerine, her tarafta uyuşmazlık ve ihtilaf hüküm sürüyor.