English-Turkish translations for distasteful:

nahoş · tatsız · other translations

distasteful nahoş

I'm finding all this very distasteful.

Tüm bunları çok nahoş buluyorum.

Ludovic's ideas are always so distasteful!

Ludovic'in fikirleri her zaman nahoş.

distasteful tatsız

It is a distasteful subject, isn't it?

Çok tatsız bir konu, değil mi?