English-Turkish translations for distort:

bozmak · bükülme · değiştirmek · other translations

distort bozmak

The voice was intentionally distorted, but it didn't match John Kramer's.

Ses kasıtlı olarak bozulmuş ama John Kramer'ın sesiyle eşleşmiyor.

Like a film whose images become distorted and meaningless.

Görüntüleri bozulmuş ve anlamsızlaşmış bir film gibi.

This looks distorted to me.

Burası bana bozulmuş görünüyor.

Click to see more example sentences
distort bükülme

Meaning these people are trapped in a time distortion field.

Yani bu insanlar bir zaman bükülme alanı içinde hapsolmuşlar.

It's very calm, no gravimetric distortions.

Burası çok sakin, çekimsel bükülmeler yok.

Gravitational distortion is too great.

Çekimsel bükülmeler çok büyük.

distort değiştirmek

No, it's distorted and there's street noise.

Hayır, ses değiştirilmiş ve sokak sesi var.