English-Turkish translations for distrust:

güvensizlik · şüphe · other translations

distrust güvensizlik

No one's sure why, but the light disturbs optic neurons and triggers distrust.

Hiç kimse emin değil ama ışık optik nöronları rahatsız ediyor ve güvensizlik duygusunu etkiliyor.

I don't usually distrust on sight, but this is an exception.

Genelde ilk görüşte güvensizlik hissetmem, ama bu bir istisna olabilir.

If nobody distrusts, nobody is diffuse.

Kimse güvensizlik duymazsa, kimse dağılmaz.

Click to see more example sentences
distrust şüphe

Dr. Morrison you describe the defendant as abusive and hostile and deeply distrustful.

Dr. Morrison davalıyı, küfürbaz, saldırgan ve son derece şüpheci olarak tanımlıyorsunuz.

You have a distrustful character.

Çok şüpheci bir karakterin var.

When did you become so distrusting?

Ne zaman bu kadar şüpheci oldun?

Click to see more example sentences