English-Turkish translations for disturbing:

rahatsız etme · rahatsız edici · other translations

disturbing rahatsız etme

Please forgive me for disturbing you but my son's life is in great danger.

Lütfen sizi rahatsız ettiğim için beni affedin fakat oğlumun hayatı çok büyük tehlikede.

Other patients express themselves through art which can also be disturbing.

Diğer hastalar kendilerini sanat yoluyla ifade ediyorlar, ki bu da rahatsız edici olabiliyor.

I'm sorry, sir, but since Mr. Sebastian asked me not to disturb him

Özür dilerim efendim ama bay Sebastian kendisini rahatsız etmememi istediği için

Click to see more example sentences
disturbing rahatsız edici

And I feel like I need to say one more thing, so that painting is very disturbing!

Bir şey daha söylemem gerekiyor gibi hissediyorum bu yüzden bu tablo çok rahatsız edici!

Other patients express themselves through art which can also be disturbing.

Diğer hastalar kendilerini sanat yoluyla ifade ediyorlar, ki bu da rahatsız edici olabiliyor.

The shadow world is a very disturbing place.

Gölge dünyası çok rahatsız edici bir yer.

Click to see more example sentences