English-Turkish translations for dive:

dalmak, dalış · suya dalmak · dalma · dalgıç · other translations

dive dalmak, dalış

What a great day for a dive!

Dalmak için ne güzel bir gün.

Do you know any good dive schools around here?

Buralarda bildiğin iyi bir dalış okulu var mı?

Take a dive for me too.

Benim için de bir dal çek.

Click to see more example sentences
dive suya dalmak

Below the sea-ice, the dive team is setting up an underwater studio.

Deniz buzunun altında dalış ekibi bir su altı stüdyosu kuruyor.

Dive in, girl.

Suya dal, kızım.

dive dalma

Prepare to dive!

Dalmaya hazır olun.

dive dalgıç

Swimming muffin, scuba muffin, s dive muffin.

Yüzen kek, oksijen tüplü kek, tüplü dalgıç kek.