English-Turkish translations for diverge:

ayrılmak, ayırmak · yolundan ayrılmak · other translations

diverge ayrılmak, ayırmak

Sonar indicates tectonic plates are diverging rapidly.

Sonar, tektonik tabakların hızla ayrıldığını gösteriyor.

'Two roads diverged in a yellow wood, and '

İki yol, sarı bir korulukta ayrıldı ve.

Two roads diverged in a yellow wood.

Sararmış bir ormanda ayrıldı yol ikiye.

Click to see more example sentences
diverge yolundan ayrılmak

'Two roads diverged in a yellow wood, and '

İki yol, sarı bir korulukta ayrıldı ve.

Two roads diverged in a yellow wood.

Sararmış bir ormanda ayrıldı yol ikiye.