English-Turkish translations for diversion:

şaşırtmaca · şaşırtma · yanıltma · oyalama · eğlence · sapma · oyalanma · oyun · dikkatini dağıtma · other translations

diversion şaşırtmaca

That's just a diversion.

Bu sadece bir şaşırtmaca

Nope, this is a diversion.

Hayır, bu bir şaşırtmaca.

It's a diversion.

Bu bir şaşırtmaca.

Click to see more example sentences
diversion şaşırtma

It could be a diversion.

Bu bir şaşırtma olabilir.

If the diversion device works, we've got five minutes.

Şaşırtma cihazı işe yararsa beş dakikamız var.

This girl was the diversion.

Bu kız şaşırtma amaçlıydı.

Click to see more example sentences
diversion yanıltma

You ever heard of a technique called diversion?

Hiç yanıltma diye bir teknik duydun mu?

A diversion, but why?

Bİr yanıltma, ama neden?

All sorts of names and tangents and diversions, but nothing tangible.

Bir sürü isim, yakından geçmeler, yanıltmalar ama somut bir şey yok.

Click to see more example sentences
diversion oyalama

What kind of diversion, please?

Ne çeşit oyalama, lütfen?

The battle is a diversion.

Bu savaş bir oyalama taktiği.

Provider of any and all entertainment and diversions.

Tüm bu eğlence ve oyalamayı sağlayan kişi.

Click to see more example sentences
diversion eğlence

But more than just a diversion, his new pastime was part of an emotional journey.

Ancak bir oyalanmadan daha çok onun yeni eğlencesi, duygusal bir yolculuğun bir kısmıydı.

Provider of any and all entertainment and diversions.

Tüm bu eğlence ve oyalamayı sağlayan kişi.

Sweet acts and sensual diversions

Tatlı oyunlara ve tensel eğlencelere.

diversion sapma

René, I think we've located that diversion we were

René, sanırım o sapmanın yerini tespit ettik

Tangents,Mr. Nigel-Murray, tangents and diversions.

Bilgiler, Bay Nigel-Murray, bilgiler ve sapmalar.

diversion oyalanma

But more than just a diversion, his new pastime was part of an emotional journey.

Ancak bir oyalanmadan daha çok onun yeni eğlencesi, duygusal bir yolculuğun bir kısmıydı.

diversion oyun

Sweet acts and sensual diversions

Tatlı oyunlara ve tensel eğlencelere.

diversion dikkatini dağıtma

What kind of diversion?

Ne tür bir dikkat dağıtma?