English-Turkish translations for divert:

aktarmak · başka yöne çevirmek · yönlendirmek · çevirmek · other translations

divert aktarmak

Colonel Telford's efforts to divert control Were not entirely in vain.

Albay Telford çabaları kontrol aktarmak için değil tamamen Were boşuna.

The power diverter overloaded.

Güç aktarıcısı aşırı yüklendi.

divert başka yöne çevirmek

Elementary physics a beam of energy can always be diverted.

Temel fizik kanunu Bir enerji ışını daima başka bir yöne çevrilebilir.

divert yönlendirmek

Elementary physics a beam of energy can always be diverted.

Temel fizik kanunu Bir enerji ışını daima başka bir yöne çevrilebilir.

divert çevirmek

Elementary physics a beam of energy can always be diverted.

Temel fizik kanunu Bir enerji ışını daima başka bir yöne çevrilebilir.