English-Turkish translations for divine:

ilahi · kutsal · tanrısal · mükemmel · harika · ilah · ulu · ilahiyat · other translations

divine ilahi

Ryan, do you really think a guy like you could get a girl like Jenna without divine intervention?

Ryan. Senin gibi biri ilahi bir müdahele olmadan Jenna gibi bir kızla olabilir mi sence?

Kiss me and make this moment divine

Öp beni ve ilahi olsun bu an

And a divine cake.

Ve ilahi bir pasta.

Click to see more example sentences
divine kutsal

You are a god, and I never heard anything more divine.

Sen bir tanrısın ve ben bundan daha kutsal bir şey duymadım.

But isn't the Divine Plan the plan for salvation?

Ama Kutsal plan, kurtuluş için olan plan değil mi?

Are they also special and gifted and divine?

Onlar da özel, ayrıcalıklı ve kutsal mı?

Click to see more example sentences
divine tanrısal

The divine plan; long time ago God made a divine plan.

Alın yazısı uzun zaman önce Tanrı, ilahi bir plan yaptı.

I come here for a divine monkey.

Tanrısal bir maymun için buraya geldim.

This was god's divine intervention.

Bu Tanrı'nın bir müdahalesiydi.

Click to see more example sentences
divine mükemmel

He's a divine dancer.

O mükemmel bir dansçı.

I know a wonderful psychiatrist with a divine straitjacket just your size.

Mükemmel bir deli gömleği olan, harika bir psikiyatrist tanıyorum. Tam senin bedenine göre.

And Mrs. Lorna Hathaway, the divine.

Ve mükemmel Bayan Lorna Hathaway.

Click to see more example sentences
divine harika

I know a wonderful psychiatrist with a divine straitjacket just your size.

Mükemmel bir deli gömleği olan, harika bir psikiyatrist tanıyorum. Tam senin bedenine göre.

Look sir, this elephant has divine features.

Bakın efendim, bu fil harika niteliklere sahip.

There's this divine Dolce cashmere coat.

Harika bir kaşmir Dolce palto var.

Click to see more example sentences
divine ilah

Is that not a divine gift?

Bu ilahî bir armağan değil mi?

No, a divine couple.

'Hayır, ilahî bir çift.'

Like a Buddha or some divinity.

Buda ya da bir ilah gibi.

divine ulu

Divine Caesar, please!

Ulu Sezar, lütfen!

divine ilahiyat

I went to harvard divinity school.

Ben Harvard İlahiyat Fakültesine gittim.