English-Turkish translations for divulge:

ifşa etmek · other translations

divulge ifşa etmek

We don't divulge membership details.

Üyelik bilgilerini ifşa edemiyoruz.

Were I in a divulgatory mood, what then might I divulge?

İfşa edici bir havam vardı, peki şimdi ne ifşa edebilirim?

Have you ever divulged classified information?

Hiç gizli bir bilgiyi ifşa ettiniz mi?