English-Turkish translations for dizzy:

baş döndüren, baş döndürücü, başı dönen, başını döndürmek · sersem · sersemletici, sersemlemiş · other translations

dizzy baş döndüren, baş döndürücü, başı dönen, başını döndürmek

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

No, I'm just a little dizzy.

Hayır. Sadece biraz başım dönüyor.

Yeah, yeah. Just, uh, a little dizzy.

Evet, biraz başım döndü o kadar.

Click to see more example sentences
dizzy sersem

Glowing rods, glowing rods It's making me Weak and dizzy

Parlayan çubuklar, parlayan çubuklar Beni zayıf ve sersem yapıyorlar

Dizzy, that's it.

Sersem, işte bu.

dizzy sersemletici, sersemlemiş

I feel very hot and dizzy and constricted.

Çok sıcak ve sersemlemiş ve daralmış hissediyorum.