English-Turkish translations for dock:

rıhtım · liman · iskele · indirmek., indirmek · havuz · sanık · yerleştirmek · kesmek · other translations

dock rıhtım

Sawyer said there'd be a dock around here somewhere.

Sawyer burada bir yerde bir rıhtım olacağını söylemişti.

Go now, to St. Catherine's dock, get a boat.

Şimdi, St. Catherine rıhtımına git, bir tekne al.

You said you know a shortcut to the docks, right?

Rıhtıma kestirme bir yol biliyorum demiştin, değil mi?

Click to see more example sentences
dock liman

Everything included bills, cell phones, car, dock fees, the boat and also my father's expenses.

Her şey dâhil. Faturalar, cep telefonları, araba, liman ücreti tekne ve ayrıca babamın masrafları.

Lieutenant have you ever piloted a starship out of space dock?

Teğmen? Daha önce hiç bir uzay gemisini limandan çıkarttınız mı?

Yes, there are other docks.

Evet, başka limanlar var.

Click to see more example sentences
dock iskele

Problem is, there's a dock in every direction.

Sorun şu ki her yerde bir iskele var.

Every night, a boat comes into the docks with the Atlantic City casinos' profits.

İskeleye her gece bir bot gelir Atlantic City Gazinosunun hasılatıyla birlikte.

Santos and I will meet you at the dock.

Santos ve seni bir araya gelecek iskelede.

Click to see more example sentences
dock indirmek., indirmek

Enterprise shuttle bay two, prepare for docking.

Atılgan mekik hangarı iki, iniş için hazır olun.

Repeat, please engage docking thrusters.

Tekrar, lütfen iniş iticilerinizi çalıştırın.

Docking maneuver initiated.

İniş manevrası başlatıldı.

Click to see more example sentences
dock havuz

Danny's dry dock, but, God, there's no number.

Danny'nin Gemi Tamir Havuzu ama Tanrım, numarası yok.

Blind guy walks down a dock in Africa.

Kör adam Afrika'da bir havuza doğru yürüyor.

No, it's a dry dock.

Hayır, burası kuru havuz.

Click to see more example sentences
dock sanık

Roy, you cover the docks, all right?

Roy, sen sanıkları koru, tamam mı?

dock yerleştirmek

Listen, take the southwest loading dock.

Dinle, güneybatı yükleme yerini al.

dock kesmek

You said you know a shortcut to the docks, right?

Rıhtıma kestirme bir yol biliyorum demiştin, değil mi?