English-Turkish translations for doctrine:

doktrin · öğreti · other translations

doctrine doktrin

Yes, there is a French radical group that teaches that doctrine.

Evet, bu doktrini öğreten radikal Fransız bir grup var.

The entire so-called preemption doctrine, come on, that's a complete failure.

Bütün bu adı üstünde etkisizleştirme doktrini, hadi ama, bu tamamen başarısızlık.

Why are these esoteric doctrines important to Hitler?

Bu ezoterik doktrinler Hitler için neden önemliydi?

Click to see more example sentences
doctrine öğreti

Doctrines change, too.

Öğretiler de değişir.