English-Turkish translations for documentary:

belgesel · belgesel film · belgeselci · other translations

documentary belgesel

I think an ordinary paper company like Dunder Mifflin was a great subject for a documentary.

Dunder Mifflin gibi sıradan bir kağıt şirketi, bir belgesel için harika bir konu.

No. No. Just a documentary.

Hayır, sadece bir belgesel.

We're making a documentary about Flint, Michigan.

Flint, Michigan hakkında bir belgesel hazırlıyoruz.

Click to see more example sentences
documentary belgesel film

Film can be a documentary, in which case everything should be real, and film can be completely fiction.

Film belgesel tarzında olabilir ki bu durumda her şey gerçek olmalı. Ve film tamamen kurgu da olabilir.

My dear lady, film, especially a documentary, is not literature.

Sevgili bayan, film, özellikle bir belgesel edebiyat değildir.

We're doing a documentary on classic films.

Klasik filmler üzerine bir belgesel yapıyoruz.

Click to see more example sentences
documentary belgeselci

Oh, hello, weird documentary girl.

Merhaba, garip belgeselci kız.

Noted German documentary filmmaker Gunter Hanzig.

Ben ünlü Alman belgeselci Gunter Hanzig.