English-Turkish translations for dogged:

kararlı · inatçı, inat · ısrarlı · other translations

dogged kararlı

My newest snake wife cooks dog very well.

Yeni karım Yılan, çok iyi köpek pişirir.

The spirit dog committee ruled on that weeks ago.

Ruh Köpeği Komitesi haftalar önce kararını verdi.

My ex-wife is now in Long lsland in my ex-home with my ex-dog.

Eski karım Şu an Long İsland'da Benim eski evimde eski köpeğimle birlikte.

Click to see more example sentences
dogged inatçı, inat

You stubborn dog!

Seni inatçı it!

Let me introduce the king's half-brother, the dogged Lord Dunois.

Seni kralın üvey kardeşi inatçı Lord Dunois ile tanıştırayım.

You're dogged and relentless, remember?

İnatçı ve acımasızsın. Hatırlıyor musun?

dogged ısrarlı

Dad, I hate to insist, but about my dog Snickers

Baba, ısrar etmekten nefret ediyorum ama köpeğim "Snickers"