English-Turkish translations for doggie:

küçük köpek · other translations

doggie küçük köpek

Now be a good little doggy and go fetch!

Şimdi küçük iyi bir köpek ol ve git onu getir.

Oh And who's your little doggy friend?

Bu küçük köpek arkadaşımız da kim?

Come on, little doggy.

Hadi gel, küçük köpek.

Click to see more example sentences