English-Turkish translations for dollop:

topak · bir parça · ufak parça., ufak parça · yığın · other translations

dollop topak

Two sugars and a dollop of cream.

İki şeker ve bir topak krema.

Tiny little dollop of a woman, Dutch-Indonesian.

Ufak tefek topak bir kadın. Alman asıllı Endonezya'lı.

That was my plan all along, you sweet dollop of spicy goodness.

Başından beri planım buydu. Seni tatlı, bir topak baharatlı tanrım.

dollop bir parça

So then why don't I just put little dollops on it?

Peki neden ben sadece üzerine ufak bir parça koyamıyorum?

Hey, give me a dollop of that!

Şundan bana da bir parça ver.

A dollop of peanut butter?

Bir parça fıstık ezmeli mi?

dollop ufak parça., ufak parça

So then why don't I just put little dollops on it?

Peki neden ben sadece üzerine ufak bir parça koyamıyorum?

dollop yığın

Fresh tomato, with a dollop of mozzarella cheese.

Taze domates ve bir yığın mozzarella peyniri.