English-Turkish translations for dolphin:

Yunus · other translations

dolphin Yunus

Bottlenose dolphins, orcas, gray whales, harbor seals and West Indian manatees.

Şişe burunlu yunuslar, orkalar, gri balinalar, foklar ve Batı Hindistan Denizayıları.

She's also very old for a dolphin.

Ayrıca bir yunus için çok yaşlı.

The combination of deep and shallow water is an ideal dolphin habitat.

Derin ve sığ suların kombinasyonu yunuslar için ideal bir yaşam alanı.

Click to see more example sentences