English-Turkish translations for domain:

alan · domain · saha · malı, mal · other translations

domain alan

Well, no, 'cause that's your domain.

Hayır, çünkü bu senin alanın.

You said this domain is mine and mine alone.

Bu alanın benim olduğunu söyledin. Yalnızca benim.

Your wiener, my balls they're public domain.

Senin sosisin, benim taşaklarım Bunlar halka açık alan.

Click to see more example sentences
domain domain

This is a Cotes du Rhone Domaine Rouge Garance.

Burası Cotes du Rhone Domaine Rouge Garance.

North American distribution rights for Domaine Vézelay Armagnac.

Ne için peki? Kuzey Amerika dağıtım hakları. Domaine Vezelay Armagnac.

Domaine de la Romanée-Conti.

Domaine de la Romanée-Conti.

domain saha

FBI calls it domain management.

FBI buna saha yönetimi diyor.

domain malı, mal

Merry Christmas, public domain karaoke singer!

Mutlu Noeller, halka mal olmuş karaoke şarkıcısı!