English-Turkish translations for domesticity:

ev hayatı · other translations

domesticity

No, of course not, but this isn't exactly a domestic violence case.

Hayır, tabii ki değil. Bu olay tam olarak bir yerel şiddet vakası da değil.

It looks like a typical case of domestic violence.

Bu tipik bir aile içi şiddet durumu gibi görünüyor.

Okay, that I mean, that's domestic violence.

Tamam, bu demek istediğim, bu aile içi şiddet.

This is not domestic violence!

Bu aile içi şiddet falan değil!

I have a friend in domestic violence and

Aile içi şiddet bölümünde bir arkadaşım var ve

This face isn't too bad for a domesticated animal.

Evcil bir hayvan için hiç de kötü bir yüz değil.

He's the most dangerous domestic terrorist in the country.

Ülkedeki en tehlikeli yerli terörist, bu adam.

He moved like a cat, but not a, you know, domesticated cat.

Kedi gibi hareket ediyordu, ama evcil bir kedi gibi değildi.

Joe, this isn't domestic abuse, this is hilarious.

Joe, bu aile içi şiddet değil bu komedi

Maybe you need some time or domestic help.

Belki de biraz zamana ya da yardıma ihtiyacınız var.