English-Turkish translations for domination:

hakimiyet · Egemenlik · other translations

domination

Dominic left a package in my apartment about a month ago.

Dominic yaklaşık bir ay önce benim daireme bir paket bıraktı.

Dominic, that would make me very, very happy.

Dominic, bu beni çok ama çok mutlu ederdi.

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Dominic Gray, a bad bad man.

Dominic Gray, çok fena bir adam.

Dominic? What are you doing here?

Dominic, burada ne işin var?

I wanna ask a question, Dominic.

Sana bir soru sormak istiyorum, Dominic.

For millions of years rainforest dominated much of tropical Africa and then things changed.

Milyonlarca yıl boyunca, yağmur ormanları Tropik Afrika'ya hakim oldular ve sonra işler değişti.

Dominic, give me the bracelet, and I'll do the spell for your machine.

Dominic, bana bilekliği ver ve ben de makinen için büyüyü yapayım.

Thank you for your concern, Mr. Dominic.

İlginiz için teşekkür ederim Bay Dominic.

Dominic, stay close to me, okay?

Dominic, bana yakın dur, tamam mı?