English-Turkish translations for dominion:

hakimiyet · Egemenlik · other translations

dominion hakimiyet

And welcome to Lady Heather's dominion.

Ve Bayan Heather'ın hakimiyetine hoşgeldiniz.

held illimitable dominion over all.

her yerde sınırsız hâkimiyetini kurdu.

dominion Egemenlik

I hereby cede total authority over all my dominions to my eldest son Taro.

Ben burada, bütün egemenlik alanımdaki tüm otoritemi, en büyük oğlum Taro'ya devrediyorum.