don't

You don't know anything about this man, and he knows everything there is to know about you.

Bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyorsun ve o senin hakkında her şeyi biliyor.

She don't know anything about me, but I know everything about her.

O benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor, ama ben onun hakkında her şeyi biliyorum.

No, you don't. But you know what you do have?

Hayır, yok ama sende ne var biliyor musun?

Don't worry and keep working. I've come here because I have something important to tell you.

Endişelenme, çalışmaya devam et, buraya geldim; çünkü sana söyleyeceğim önemli bir şey var.

No, please don't, no please, don't do this.

Hayır, lütfen, yapma, lütfen. Lütfen bunu yapma.

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

But you know that Don't you?

Ama sen bunu biliyorsun değil mi?

Well, I'll tell you something I don't know anything about.

Sana bir şey söyleyeyim Ben hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

I don't know what it is, but it's not it.

Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu, bu değil.

Please, please, please don't do this.

Lütfen, lütfen, lütfen yapma bunu.