English-Turkish translations for donate:

bağışlamak · vermek · bağışta bulunmak · other translations

donate bağışlamak

Do you know who this gentleman is? Do you know how much Mr. Kitano donates to Foshan every year?

Kim bu beyefendi olduğunu biliyor musun? ne kadar Sayın Kitano için bağışladı biliyor musunuz Foshan her yıl?

Did somebody donate a medical wing or a new student union?

Birisi yeni bir medikal koğuş ya da yeni öğrenci birliği mi bağışladı?

The girlfriend donated blood, right?

Kız arkadaşı kan bağışladı, değil mi?

Click to see more example sentences
donate vermek

A sailing company donated a new boat, and she took it.

Bir yelkenli şirketi ona yeni bir tekne verdi, o da kabul etti.

It's Julius Beaufort who donates the club's prizes, isn't it?

Kulübün verdiği ödülleri bağışlayan Julius Beaufort değil mi?

Haley volunteered to donate the blood.

Haley kan vermek için gönüllü oldu.

Click to see more example sentences
donate bağışta bulunmak

Plumbers can't donate blood, they're an endangered species.

Tesisatçılar, kan bağışında bulunamazlar, Onlar tehlikedeki bir tür.