English-Turkish translations for donkey:

eşekli, eşek · eşek adam · other translations

donkey eşekli, eşek

lf a donkey like you can look like a man... .then anything is possible.

Senin gibi bir eşek nasıl bir insan gibi görünüyorsa o zaman her şey mümkün olabilir.

The donkey lives longer because he's more useful.

Eşek daha uzun yaşar çünkü daha faydalıdır

Is this donkey yours?

Bu eşek senin mi?

Click to see more example sentences
donkey eşek adam

Uh, it's about a very young boy, um, an old man and a donkey.

Hikâye, çok genç bir çocuk, yaşlı bir adam ve bir eşek hakkında.

Not unless this man's a donkey.

Bu adam bir eşek değilse tabii.