English-Turkish translations for doom:

son · ölüm · kıyamet · kader · mahkum etmek · dünyanın sonu., dünyanın sonu · yazgı · yok olma · other translations

doom son

This is your last chance, Doom.

Bu senin son şansın Doom.

Well, clearly he's a vengeful genius. And we're all doomed.

Belli ki o intikamcı bir dâhi ve hepimizin sonu geldi.

The earth is definitely doomed.

Kesinlikle dünyanın sonu geldi.

Click to see more example sentences
doom ölüm

Well, Doom found a way.

Ölüm bir yolunu buldu.

And one fatal mistake and they doom their entire race.

Bir ölümcül hata ve bütün ırkları yok olmaya mahkum.

Doom found a way turpentine. acetone. benzene.

Ölüm bir yolunu buldu. Terebentin, aseton, benzin.

Click to see more example sentences
doom kıyamet

It's not like Indiana Jones and the Temple of Doom, right?

Indiana Jones ve Kıyamet Tapınağı gibi değil, değil mi?

There's Mount Doom again, Mr. Frodo.

İşte yine Kıyamet Dağı Bay Frodo.

Legion of doom, I, Lex Luthor, have eliminated the Justice League.

Kıyamet Lejyonu, ben Lex Luthor, Adalet Birliği'ni yok ettim.

Click to see more example sentences
doom kader

But fate doomed you to disappointment

Ama kader seni hayal kırıklığına mahkum etti.

Each race is bound to this fate, this one doom.

Her ırk bu kadere bağlı, bu tek yazgıya.

Mccormick follows with crackling doom and abzan battle priest!

McCormick, bağımlı kader ve savaş rahibiyle devam ediyor.

Click to see more example sentences
doom mahkum etmek

But fate doomed you to disappointment

Ama kader seni hayal kırıklığına mahkum etti.

They are doomed to terrorists.

Onlar mahkum edilmiş teröristler.

Better-fed women, but, like the others, doomed to die.

İyi beslenmiş kadınlar diğerleri gibi, ölüme mahkum edilmişlerdi.

doom dünyanın sonu., dünyanın sonu

The earth is definitely doomed.

Kesinlikle dünyanın sonu geldi.

Maybe the Norns were right. Maybe the Earth is doomed.

Belki de Norn'lar haklıydı. de dünyanın sonu geldi.

doom yazgı

Each race is bound to this fate, this one doom.

Her ırk bu kadere bağlı, bu tek yazgıya.

doom yok olma

And one fatal mistake and they doom their entire race.

Bir ölümcül hata ve bütün ırkları yok olmaya mahkum.