English-Turkish translations for doorway:

giriş · kapı aralığı · geçit · eşik · other translations

doorway giriş

Yes, look, there's a doorway here.

Evet, bakın. Burada bir giriş var.

It's like the doorway to a tomb.

O bir mezarın giriş kapısı gibi bir şey.

But that doorway should be higher.

Fakat giriş daha yüksek olmalı.

Click to see more example sentences
doorway kapı aralığı

It's just a doorway to another room.

Sadece başka bir odanın kapı aralığı.

No, we're finger puppets to them, John not doorways.

Hayır, biz onlar için kuklayız, John kapı aralığı değil.

Why is the doorway crying?

Neden kapı aralığı ağlıyor?

doorway geçit

There's no other doorway.

Başka bir geçit yok.

You created a doorway, a portal.

Bir kapı, bir geçit oluşturdun.

And now the doorway opens.

Şimdi de geçit açılır.

doorway eşik

Perhaps He's standing in a doorway somewhere or on a hilltop.

Belki bir yerde bir eşikte ya da bir tepede duruyordur.