English-Turkish translations for dormant:

hareketsiz · uyku halinde · uyuyan · uykuda olan · keşfedilmemiş · other translations

dormant hareketsiz

There's a gap between John Doe and Henri Bisonnette but that doesn't mean Asher was dormant.

John Doe ve Henri Bisonnette arasında bir belirsizlik var fakat bu Asher'ın hareket etmediği anlamına gelmez.

Some kind of dormant defense mechanism.

Bir çeşit hareketsiz savunma mekanizması.

There's a difference between dormant and patient.

Hareketsiz ve sabırlı arasında fark vardır.

Click to see more example sentences
dormant uyku halinde

A magnetic compound of some kind, dormant, perhaps a parasite.

Bir çeşit manyetik bileşim. Uyku hali ya da bir parazit.

It seems there's some dormant chemical in her brain.

Görünen o ki beyninde uyku halinde bir kimyasal var.

Looks like motor skills are dormant.

Motor becerileri uyku halinde gibi görünüyor.

dormant uyuyan

This is Mauna Kea a dormant volcano and Hawaii's tallest mountain.

Burası Mauna Kea Hawaii'in en yüksek ve uyuyan volkanı.

And triggered a dormant sarcoidosis.

Ve uyuyan sarkoidozu uyandırdı.

dormant uykuda olan

It seems there's some dormant chemical in her brain.

Görünen o ki beyninde uyku halinde bir kimyasal var.

dormant keşfedilmemiş

Rio de janerio which is dormant.

Rio de Janerio, ki henüz keşfedilmemiş.