English-Turkish translations for dormouse:

fındık faresi · other translations

dormouse fındık faresi

Dormouse, we want to hear a story.

Fındık faresi, bir öykü duymak istiyoruz.

'The Dormouse is asleep again,' said the Mad Hatter.

'Fındık faresi, yine uyuyor' Çılgın Şapkacı söylüyor.