English-Turkish translations for dorsal:

sırt · arka · other translations

dorsal sırt

Held under the dorsal guiding feathers?

Sırt tüylerinin altında tutarak mı?

Okay, me dorsal fin friends.

Tamam, sırt yüzgeçli dostlarım.

Ventral and dorsal torpedo launchers, pulsed phase-cannons.

Altta ve sırtta torpido atarlar, darbeli faz topları.

Click to see more example sentences
dorsal arka

Note the upturned apiculus on the dorsal sepal.

Arka çanak yaprağındaki yukarı dönük uçIara dikkat edin.

Our dorsal plating"s almost gone.

Arka kaplamamız neredeyse gitti.

This is the dorsal caudate body.

Burası da arka kuyruk kısmına ait.