English-Turkish translations for doubly:

iki kat olarak · other translations

doubly iki kat olarak

Then he should be doubly happy.

O zaman iki kat mutlu olmalı.

To be doubly sure, I decided to disguise myself.

İki kat emin olmak için de kılık değiştirmeye karar verdim.

But after Scudder's warning, we were doubly cautious.

Ama Scudder'in uyarısından sonra, iki kat daha dikkatli olduk.