downloaded

Anderton downloaded this directly from Agatha, and Rufus Riley recorded it.

Anderton bunu doğrudan Agatha'nın hafızasından indirdi. Rufus Riley de kaydetti.

Okay, whoever hacked into your military system downloaded a file, all right?

Pekâlâ, askeri sisteme sızan her kimse, bir dosya indirdi, tamam mı?

Knox Technologies voice identification software download confirmed.

Knox Teknoloji ses tanıma yazılımı yüklemesi onaylandı.

I've downloaded map coordinates go get them

Harita koordinatlarını indirdim, git yakala onları.

Anderton downloaded this directly from Agatha.

Anderton bunu doğrudan Agatha'nın hafızasından indirdi.

Yeah, why is it taking so long to download?

Evet, neden indirmesi bu kadar uzun sürüyor?

You never downloaded a song before?

Sen daha önce hiç şarkı indirmedin mi?

A virus was downloaded onto Roland's laptop, destroyed everything.

Roland'ın bilgisayarına bir virüs indirilmiş her şeyi yok etmiş.

You downloaded this for me?

Bunu benim için mi indirdin?

Downloaded this for you.

Bunu senin için indirdim.