English-Turkish translations for dowry:

çeyiz · drahoma · other translations

dowry çeyiz

There will be invitations a dowry and a big wedding cake!

Davetler olacak bir çeyiz ve büyük bir düğün pastası da olacak tabi ki!

I have some jewellery and cash for the dowry

Çeyiz için biraz nakit ve mücevherlerim var.

Oh. The thing is, he's demanding a dowry.

Sorun şu ki, bir çeyiz talep ediyor.

Click to see more example sentences
dowry drahoma

And I know thls Is your dowry, man, but thls Is an ugly fucklng ugly car, okay

Ve bu sana verilen drahoma biliyorum dostum ama bu kahrolası çirkin bir araba, tamam