English-Turkish translations for drag out:

uzatmak · other translations

drag out uzatmak

It's a very generous offer, but he's dragging things out.

Evet. Bu çok cömert bir teklif ama bazı şeyleri de uzatıp duruyor.