English-Turkish translations for dramatic:

dramatik · çarpıcı · etkileyici · tiyatro · aşırı · hareketli · çarpıcı olarak., çarpıcı olarak · other translations

dramatic dramatik

But it's my dream to make a film that is true and right and dramatic.

Ama benim hayalim öyle bir film yapmak ki Doğru Ekileyici ve dramatik.

Isn't that a bit dramatic?

Bu biraz dramatik değil mi?

It's very dramatic, very emotional.

Bu çok dramatik, çok duygusal.

Click to see more example sentences
dramatic çarpıcı

I'm sorry about the dramatic entrance, Dr.

Bu çarpıcı giriş için özür dilerim Dr.

That's a bit dramatic, isn't it?

Bu biraz çarpıcı oldu, değil mi?

I'm sorry about the dramatic entrance, Dr. Sattler, but

Bu çarpıcı giriş için özür dilerim Dr. Sattler, ama

Click to see more example sentences
dramatic etkileyici

I mean, it's really quite dramatic.

Demek istediğim, gerçekten çok etkileyici.

Is this another dramatic touch, McGee?

Bu, başka bir etkileyici dokunuş mu, McGee?

I'm giving myself dramatic entrance music.

Kendime etkileyici bir giriş müziği veriyorum.

Click to see more example sentences
dramatic tiyatro

My name is Healy, sir manager of the Healy Dramatic and Concert Company.

Benim adım Healy efendim Healy Tiyatro ve Konser Kumpanyası'nın müdürüyüm.

Are you "the" Mortimer Brewster, the writer and dramatic critic?

Yoksa siz yazar ve tiyatro eleştirmeni Mortimer Brewster mısınız?

I must apologize for this dramatic finery and the theatrical effects.

Bu dramatik eşyalar ve tiyatro efektleri için özür dilerim.

Click to see more example sentences
dramatic aşırı

Oh,serena,as usual, you're being overly dramatic.

Serena, her zamanki gibi aşırı dramatik davranıyorsun.

dramatic hareketli

That's just a big dramatic gesture.

Bu sadece dramatik bir hareket.

dramatic çarpıcı olarak., çarpıcı olarak

That's a bit dramatic, isn't it?

Bu biraz çarpıcı oldu, değil mi?