English-Turkish translations for dramatize:

dramatize etmek · other translations

We also found translations for word dramatize in Turkish.

dramatize dramatize etmek

Don't be so dramatic, Eduardo.

Bu kadar dramatize etme, Eduardo.

My sister likes to dramatize things.

Kız kardeşim işleri dramatize etmeyi sever.

They dramatized an injustice.

Bir haksızlığı dramatize ettiler.