English-Turkish translations for drastic:

zorlayıcı · sert · aşırı · other translations

drastic zorlayıcı

That's a little drastic, don't you think?

Bu biraz zorlayıcı, sence değil mi?

That seems drastic and expensive.

Zorlayıcı ve pahalı görünüyor.

This must be difficult, your life changing so drastically.

Bu çok zor olmalı. Hayatının bu kadar şiddetli biçimde değişiyor olması.

Click to see more example sentences
drastic sert

And this sometimes requires drastic measures.

Ve bu bazen sert önlemler gerektiriyor.

Is not that a bit drastic?

Biraz sert bir tepki değil mi?

It's gotta be more drastic.

Hayır, daha sert olmalı.

Click to see more example sentences
drastic aşırı

And yet the incubation period was drastically truncated.

Ve yine de kuluçka dönemi aşırı derecede kısaldı.

All prices drastically slashed.

Tüm fiyatlarda aşırı indirim.