English-Turkish translations for drawer:

çekmece · other translations

drawer çekmece

This is the bedroom my bedroom, of course but there's plenty of drawer space if you need it.

Burası yatak odası benim yatak odam tabii ki ama bir sürü boş çekmece var, eğer ihtiyaç duyarsan.

that day before leaving home he took the cartridges and put them in a drawer.

O gün eve gitmeden önce o mermileri aldy ve bir çekmeceye koydu.

And why do you need eight full drawers of underwear?

Ve neden sekiz çekmece dolusu çamaşıra ihtiyacın var?

Click to see more example sentences