English-Turkish translations for drawn:

çekilmiş · çizim · other translations

drawn çekilmiş

There's something alluring about an angel drawn to the dark side. Or a devil redeemed.

Bir meleği karanlık tarafa sürüklemenin çekici bir tarafı vardır ya da bir şeytan salınmıştır.

Something or someone has drawn them near.

Bir şey ya da birileri onları yakınımıza çekmiş.

I something must have drawn you to me.

Bir şeyler seni bana doğru çekmiş olmalı.

Click to see more example sentences
drawn çizim

I've always drawn well, Cellach.

Ben hep çizimde iyi olmuşumdur, Cellach.