English-Turkish translations for dread:

berbat · korkmak · kötü · korku · dehşet · iğrenç · çok korkmak · korkulan şey · other translations

dread berbat

This awful room, the little waiter, that dreadful woman downstairs.

Bu berbat oda, o küçük garson, aşağıdaki o korkunç kadın.

Life seemed dreadful, but I still found myself interesting.

Hayat berbat görünüyordu, ama ben kendimi hala ilginç buluyorum.

That's a dreadful old picture, Jack.

Bu berbat, eski bir resim Jack.

Click to see more example sentences
dread korkmak

Meanwhile, we have this little nest, quiet and cozy, without that dreadful family.

Bu arada bu küçük sessiz ve sakin yuvaya sahibiz. O korkutucu aile olmadan.

The dreadful thing is, less poison kills you more slowly.

En korkutucu şey ise, az zehir seni yavaşça öldürüyor.

This forest is not so dreadful.

Bu orman pek de korkutucu değil.

Click to see more example sentences
dread kötü

But otherwise I have made a dreadful mistake.

Ama onun dışında çok kötü bir hata yaptım.

In my past life I did Many dreadful things spider-man.

Geçmiş hayatımda çok kötü şeyler yaptım Örümcek Adam.

You have made a dreadful mistake, Kal-El.

Çok kötü bir hata yaptın, Kal-El.

Click to see more example sentences
dread korku

Look, it's Mr Dread.

Bakın, bu Bay Korku.

All we've got is Mr Dread.

Sadece elimizde Bay Korku var.

Yes, you are, but with dread.

Evet, öyle ama korku dolusun.

Click to see more example sentences
dread dehşet

New boss has a dreadful personality, don't you think?

Yeni patronun dehşet verici bir kişiliği var değil mi?

Some dreadful, traumatic experience of some kind.

Dehşet verici, bir tür travmatik deneyim.

Whatever you are doing, it is very dreadful.

Her ne yapıyorsan, bu çok dehşet verici.

Click to see more example sentences
dread iğrenç

Divorce is a dreadful idea.

Boşanma iğrenç bir fikir.

It'll be a dreadful service.

İğrenç bir tören olacak.

I hate those dreadful things.

Bu iğrenç şeylerden nefret ediyorum.

Click to see more example sentences
dread çok korkmak

Because human beings are dreadful.

Çünkü insanoğlu çok korkutucu.

dread korkulan şey

The dreadful thing is, less poison kills you more slowly.

En korkutucu şey ise, az zehir seni yavaşça öldürüyor.