English-Turkish translations for dregs:

süprüntü · pislik · tortu · other translations

dregs süprüntü

Today I fly over Eh-Mei Mountain tomorrow, I'll uproot the last dregs of Wudan!

Bugün Eh-Mei Dağı'nın üzerinden uçup yarın Wudan'da kalan son süprüntüleri yok edeceğim!

So I too would make this 'popped-corn' and win over those mindless dregs.

O beyinsiz süprüntülerin kalbini kazanmak için, ben de "pörtlemiş mısır" yaptım.

dregs pislik

Come on. Be a proud, glorified dreg like me.

Haydi, benim gibi onurlu ve ihtişamlı bir pislik ol.

dregs tortu

Thieves and cutpurses, the dregs of humankind, all mixed together in a shallow, drunken stupor.

Hırsızlar ve yankesiciler, insanlığın tortuları Hepsi sığ, sarhoş bir uyuşukluk içinde bir arada.