English-Turkish translations for dresser:

şifoniyer · şifonyer · dolap · dekoratör · other translations

dresser şifoniyer

Okay. Which dresser?

Peki hangi şifoniyer?

Yeah, same with the dresser.

Evet, şifoniyer de öyle.

dresser şifonyer

Your first crib was a dresser drawer.

Senin ilk yuvan bir şifonyer çekmecesiydi.

Dressers and old wood scraps are not long-term solutions.

Şifonyer ve eski ahşap artıklar uzun vadeli çözümler değil.

dresser dolap

And this is your dresser.

Bu da giysi dolabın.

dresser dekoratör

And still photographer and set dresser.

Hâlâ fotoğrafçı ve set dekoratörü.