English-Turkish translations for dressy:

şık · other translations

dressy şık

Well, it's a dressy fishing vest.

Bir kere bu, şık bir balıkçı yeleği.

Is this too dressy for homeless people?

Bu elbise, evsizler için fazla şık?

Um, dressy but not so dressy.

Şık, ama çok şık değil.