English-Turkish translations for drift:

sürüklenme · akıntı · sürüklenmek · other translations

drift sürüklenme

But then the continent started to drift south.

Ama sonra bu kıta güneye doğru sürüklenmeye başladı.

Keep drifting back to me

Bana sürüklenmeye devam et

drift akıntı

There's a strong southerly drift.

Güneye doğru güçlü bir akıntı var.

Maybe the boat just drifted back.

Belki de tekne akıntıyla sürüklendi.

drift sürüklenmek

Drifting down the river Qian What auspicious day is this?

Sürüklenirim Qian nehrinde Ne hayırlı bir gün bu böyle