English-Turkish translations for drill:

tatbikat · matkap · sondaj · talim · delme · alıştırma · delici · delmek · prosedür · delik açmak · sondaj yapmak · other translations

drill tatbikat

Nothing to worry about, ladies and gentlemen, it's just a fire drill.

Endişelenecek bir şey yok, bayanlar ve baylar. Yangın tatbikatı sadece.

This is a drill, right?

Bu bir tatbikat, değil mi?

OK, everyone, this is a fire drill.

Tamam, millet, bu bir yangın tatbikatı.

Click to see more example sentences
drill matkap

It's a saw or a drill or something.

Testere ya da matkap gibi bir şey.

That's a drill.

Bu bir matkap.

The drill melted? yeah, yeah.

Matkap eridi? Evet, evet.

Click to see more example sentences
drill sondaj

He's got a racetrack, shooting club, drilling rig companies, an oil company.

Yarış pisti, atıcılık kulübü, sondaj şirketleri ve bir petrol şirketi var.

It's a controversial process to drill for natural gas.

Doğal gaz sondajı için tartışmalı bir yöntem.

They're drilling under your subdivision to get it, Jake.

Bunu almak için senin arazinin altında sondaj yapıyorlar Jake.

Click to see more example sentences
drill talim

This is not a fire drill.

Bu bir yangın talimi değil.

Excuse me, is this a fire drill?

Affedersiniz, bu bir yangın talimi mi?

Oh, not this drill, Coach.

Bu talim değil, koç.

Click to see more example sentences
drill delme

Henry, how's the drilling going?

Henry, delme işi nasıl gidiyor!

Rico, commence drilling, pronto.

Rico, delmeye başla, derhal.

What, the drilling platform?

Ne, Delme platformunu mu?

Click to see more example sentences
drill alıştırma

It's the death drill.

Bu bir ölüm alıştırması.

You know the drill, Wulf.

Siz alıştırma yapın Wulf.

drill delici

One two three drill.

Bir, iki üç, del.

Who drilled that?

Kim deldi bunu?

drill delmek

Cutting, slicing, drilling.

Kesmek, dilimlemek, delmek.

You mean theNon-sexy kind of drilling, right?

Seksi olmayan tarzda delmek değil mi?

drill prosedür

There's a drill, a regular drill.

Bir prosedür var, düzenli bir prosedür.

drill delik açmak

Years ago, Claire drilled a hole in the wall.

Yıllar önce, Claire duvarda bir delik açmıştı.

drill sondaj yapmak

They're drilling under your subdivision to get it, Jake.

Bunu almak için senin arazinin altında sondaj yapıyorlar Jake.