English-Turkish translations for driven:

Hırslı · azimli · sürmek · kullanmak · tahrik · odaklı · güdümlü · other translations

driven Hırslı

Plus, she's real organized and ambitious and driven and, well, I'm me.

Ayrıca o çok düzenli, hırslı, çalışkan ve şey, ben de benim.

You are a very smart, driven young lady.

Sen çok zeki ve hırslı bir genç hanımsın.

She's smart, driven, and incredibly alone.

Zeki, hırslı ve aşırı derece yalnız.

Click to see more example sentences
driven azimli

Chicken Soup for the Soul. The Purpose Driven Life.

Ruh için Tavuk Çorbası Azimli Hayatı Amaçla.

Vanessa has always been a very thoughtful and driven young woman.

Vanessa her zaman düşünceli ve azimli bir kız olmuştur.

That you're smart, you're driven, you're a great detective.

Akıllı, azimli ve harika bir dedektif olduğunu.

Click to see more example sentences
driven sürmek

Have I never driven this car before?

Bu arabayı daha önce hiç sürmedim mi?

But I've never driven a truck before.

Fakat ben daha önce hiç kamyon sürmedim.

If I were that girl I would've never driven again

Ben bu kız olsaydım bir daha asla araba sürmezdim.

Click to see more example sentences
driven kullanmak

You ever driven a gasoline vehicle before?

Daha önce hiç benzinli araç kullandın mı?

You have driven a Jeep before, right?

Daha önce cip kullandın değil mi?

You ever driven a black car?

Hiç siyah araba kullandın mı? Evet.

Click to see more example sentences
driven tahrik

And I have a motorcycle, but I haven't driven it since Ryan was born.

Ve ben bir motosiklet var, Ryan doğduğundan beri ama onu tahrik değil.

She's certainly driven.

O kesinlikle tahrik's.

We could've both driven and not stop till Salzburg.

Ikimiz de tahrik olabilirdi ve Salzburg kadar durmayacağım.

driven odaklı

This is a character-driven action game.

Bu karakter odaklı bir aksiyon oyunu.

Character-driven, great script, Darren Aronofsky is directing.

Karakter odaklı, müthiş senaryo, Darren Aronofsky yönetiyor.

driven güdümlü

Cos I'm a driven man now.

Çünkü şimdi güdümlü bir adamım.

As Dr Myhill indicated, our speciality is proton-driven plasma-wakefield acceleration.

Dr Myhill'in de belirttiği gibi, uzmanlığımız proton güdümlü plazma-wakefield hızlandırıcı üzerine.