English-Turkish translations for dromedary:

hecin · hecin devesi · tek hörgüçlü deve · other translations

dromedary hecin

Dromedary pretzels, only half a denar.

Hecin devesi krakeri, yalnızca yarım dinar.

The glorious dromedary.

Şanlı hecin develeri.

dromedary hecin devesi

Dromedary pretzels, only half a denar.

Hecin devesi krakeri, yalnızca yarım dinar.

dromedary tek hörgüçlü deve

That's definitely a dromedary camel.

Bu kesinlikle bir tek hörgüçlü deve.