English-Turkish translations for drove:

sürü · other translations

drove sürü

I go droving 'cause that's my job.

Sürüleri güdüyorum çünkü bu benim işim.

That's why you go droving.

Sürüleri o yüzden güdüyorsun.