English-Turkish translations for drowsiness:

uyuşukluk · uyku · other translations

drowsiness uyuşukluk

Nausea, drowsiness, night sweats, constipation, diarrhea, blurred vision, thirst.

Mide bulantısı, uyuşukluk, geceleyin terleme, kabızlık, ishal bulanık görme, susuzluk.

Side effects include drowsiness, dizziness, headache and fatigue.

Yan etkileri uyuşukluk, baş dönmesi, baş ağrısı ve bitkinlik.

Side effects include drowsiness, apathy, agitation and blurred vision.

Yan etkileri, uyuşukluk soğukluk, sıkıntı ve bulanık görme.

Click to see more example sentences
drowsiness uyku

Carbamazepine's side effects include skin rash, double vision, drowsiness, dizziness, gastric disturbances

Carbamazepine'nin yan etkileri deride dökülme, çift görme, uyku, baş dönmesi, mide bozuklukları

I'm constantly tired and drowsy.

Sürekli yorgun ve uykusuzum.

Soon, soft drowsiness will close your eyes.

Yakında, yumuşak bir uyku gözlerini kapatacak